המוזרים, 2016

המוזרים, 2016
המוזרים, 2016

מיצב שלוש דמויות מפוסלות בקרושה

המוזרים, 2016
המוזרים, 2016

מיצב שלוש דמויות מפוסלות בקרושה

המוזרים, 2016
המוזרים, 2016

מיצב שלוש דמויות מפוסלות בקרושה

המוזרים, 2016
המוזרים, 2016

מיצב שלוש דמויות מפוסלות בקרושה

המוזרים, 2016
המוזרים, 2016

מיצב שלוש דמויות מפוסלות בקרושה

המוזרים, 2016
המוזרים, 2016

מיצב שלוש דמויות מפוסלות בקרושה

המוזרים, 2016
המוזרים, 2016

מיצב שלוש דמויות מפוסלות בקרושה

המוזרים, 2016
המוזרים, 2016

מיצב שלוש דמויות מפוסלות בקרושה