top of page

בבוון, בבון, בבוון, 2016

בבון, בבון, בבון, 2016
בבון, בבון, בבון, 2016

באחד הפרקים של משפחת סמפסון מטיחה ליסה בהומר שהוא בבון, וחוזרת על כך מספר פעמים בבון בבון בבון, ואז מסתלקת, הסצנה מתארת את התסכול מהציפייה לקבל הבנה והקשבה ממי שנתפס בעינינו כבבון. המילה בבון היא כינויי המשמש, מצד אחד ככינויי גנאי למי שאינו מתיישר עם קודים חברתיים או תרבותיים, ומצד שני לתיאור אנשים המתנהגים כהמון ללא הפעלת שיקול דעת עצמאי, וללא יכולות לשמוע דעות שונות, ולקבל התנהגויות יוצאות דופן. יחד עם זאת בבון -הקוף הוא אנושי כל כך, וחכם כל כך. העבודה בודקת את הקשר והמתח בין משמעויות אלו.

press to zoom
בבון, בבון, בבון, 2016
בבון, בבון, בבון, 2016

המיצב- בבון,בבון, בבוןן מורכב משלוש דמויות בבונים מפוסלות בטכניקות טקסטיליות, שונות.

press to zoom
בבון, בבון, בבון, 2016
בבון, בבון, בבון, 2016

הדמות הזו היא הגדולה מבין שלושת הבבונים, הוא סרוג ברובו בסריגת קרושה, מצמר גולמי המיוצר בעבודת יד מסורתית על ידיי נשים בדואיות בנגב.

press to zoom
בבון, בבון, בבון, 2016
בבון, בבון, בבון, 2016

פרט של ראש הבבון, שנוצר בשילוב טכניקותוחומרים שונים

press to zoom
בבון, בבון, בבון, 2016
בבון, בבון, בבון, 2016

פרט של ראש הבבון השני, שנוצר בשילוב טכניקותוחומרים שונים

press to zoom
בבון, בבון, בבון, 2016
בבון, בבון, בבון, 2016

גב

press to zoom
בבון, בבון, בבון, 2016
בבון, בבון, בבון, 2016

פרט של ראש הבבון, שנוצר בשילוב טכניקותוחומרים שונים

press to zoom
בבון, בבון, בבון, 2016
בבון, בבון, בבון, 2016

צפורניים של בבון

press to zoom
בבון, בבון, בבון, 2016
בבון, בבון, בבון, 2016

ראש

press to zoom
bottom of page