Show More

סדנאות טקסטיל ובובנאות לילדים

סדנאות לילדים מתקיימות במסגרות שונות, כמו  מוזאונים, מרכזים לחינוך סביבתי, פארק המחזור בחירייה, ועוד

הדגש בסדנאות  הוא על פיתוח רעיונות מקוריים של כל משתתף, תוך כדי למידה של מלאכות יד מסורתיות.

רוב החומרים בהם משתמשים בסדנה חומרי מיחזור, מוצרי טקסטיל שיצאו משימוש כמו בגדים, גרביים ישנים, או חומרי פסולת של תעשיית הטקסטיל.

ניתן להתאים סדנה

בטלפון 0507387627

יצירת אביזירים ליום ספורט

יצירת אביזרים ליום ספורט תוך כדי שימוש בחומרי מיחזור וחומרי פסולת של תעשיית הטקסטיל. סדנה לימיי שיא בבתי ספר או כחלק מפעילות בנושא איכות הסביבה בסדנה יוצרים אביזרי ספורט המשמשים לימיי ספורט או להפסקה פעילה בבתי ספר ומשמשים לאורך זמן.

Go to link