top of page

הטריו 2016

הטריו 2015
הטריו 2015

מיצב של שלוש דמויות היברידיות מפוסלות בטקסטיל. כל דמות לובשת מסכה של פנים אנושיות. שלושת הדמויות פוסלו בטכניקה של סריגת קרושה בתלת ממד

press to zoom
הטריו 2015
הטריו 2015

מיצב של שלוש דמויות היברידיות מפוסלות בטקסטיל. כל דמות לובשת מסכה של פנים אנושיות. שלושת הדמויות פוסלו בטכניקה של סריגת קרושה בתלת ממד

press to zoom
הטריו 2015
הטריו 2015

מיצב של שלוש דמויות היברידיות מפוסלות בטקסטיל. כל דמות לובשת מסכה של פנים אנושיות. שלושת הדמויות פוסלו בטכניקה של סריגת קרושה בתלת ממד

press to zoom
הטריו 2015
הטריו 2015

מיצב של שלוש דמויות היברידיות מפוסלות בטקסטיל. כל דמות לובשת מסכה של פנים אנושיות. שלושת הדמויות פוסלו בטכניקה של סריגת קרושה בתלת ממד

press to zoom
הטריו 2015
הטריו 2015

מיצב של שלוש דמויות היברידיות מפוסלות בטקסטיל. כל דמות לובשת מסכה של פנים אנושיות. שלושת הדמויות פוסלו בטכניקה של סריגת קרושה בתלת ממד

press to zoom
הטריו 2015
הטריו 2015

מיצב של שלוש דמויות היברידיות מפוסלות בטקסטיל. כל דמות לובשת מסכה של פנים אנושיות. שלושת הדמויות פוסלו בטכניקה של סריגת קרושה בתלת ממד

press to zoom
bottom of page