top of page

 2012  ,הנוודה

הנוודה, מיצב, 2012
הנוודה, מיצב, 2012

הנוודה הוא מיצב טקסטילי, שנוצר בהשראת חצר אחורית של בניין דירות בו גרתי לפני מספר שנים. הדיירים שהתחלפו בשכונה בתדירות גבוהה היו נוהגים להשאיר בדרך שאריות של ריהוט בחצר, אחת מהם הייתה ספה ישנה עם ריפוד בלויי וקרוע, עליה התארחו עוברי אורח שונים

press to zoom
הנוודה, מיצב, 2012
הנוודה, מיצב, 2012

הנוודה הוא מיצב טקסטילי, שנוצר בהשראת חצר אחורית של בניין דירות בו גרתי לפני מספר שנים. הדיירים שהתחלפו בשכונה בתדירות גבוהה היו נוהגים להשאיר בדרך שאריות של ריהוט בחצר, אחת מהם הייתה ספה ישנה עם ריפוד בלויי וקרוע, עליה התארחו עוברי אורח שונים

press to zoom
הנוודה, מיצב, 2012
הנוודה, מיצב, 2012

הנוודה הוא מיצב טקסטילי, שנוצר בהשראת חצר אחורית של בניין דירות בו גרתי לפני מספר שנים. הדיירים שהתחלפו בשכונה בתדירות גבוהה היו נוהגים להשאיר בדרך שאריות של ריהוט בחצר, אחת מהם הייתה ספה ישנה עם ריפוד בלויי וקרוע, עליה התארחו עוברי אורח שונים

press to zoom
הנוודה, מיצב, 2012
הנוודה, מיצב, 2012

הנוודה הוא מיצב טקסטילי, שנוצר בהשראת חצר אחורית של בניין דירות בו גרתי לפני מספר שנים. הדיירים שהתחלפו בשכונה בתדירות גבוהה היו נוהגים להשאיר בדרך שאריות של ריהוט בחצר, אחת מהם הייתה ספה ישנה עם ריפוד בלויי וקרוע, עליה התארחו עוברי אורח שונים

press to zoom
bottom of page