2011 ליידי קוקוריקו והמשפחה

ליידי קוקוריקו- פרוטרט
ליידי קוקוריקו- פרוטרט

פרט מתוך מיצב סרוג

-ליידי קוקוריקו והמשפחה
-ליידי קוקוריקו והמשפחה

מיצב של דמות סרוגה יושבת ומאחוריה פרוטומות סרוגות של חמש בני משפחה

ליידי קוקוריקו והמשפחה
ליידי קוקוריקו והמשפחה

מיצב של דמות סרוגה יושבת ומאחוריה פרוטומות סרוגות של חמש בני משפחה

ליידי קוקוריקו והמשפחה
ליידי קוקוריקו והמשפחה

מיצב של דמות סרוגה יושבת ומאחוריה פרוטומות סרוגות של חמש בני משפחה

ליידי קוקוריקו והמשפחה
ליידי קוקוריקו והמשפחה

מיצב של דמות סרוגה יושבת ומאחוריה פרוטומות סרוגות של חמש בני משפחה

ליידי קוקוריקו והמשפחה
ליידי קוקוריקו והמשפחה

מיצב של דמות סרוגה יושבת ומאחוריה פרוטומות סרוגות של חמש בני משפחה

ליידי קוקוריקו והמשפחה
ליידי קוקוריקו והמשפחה

מיצב של דמות סרוגה יושבת ומאחוריה פרוטומות סרוגות של חמש בני משפחה

ליידי קוקוריקו והמשפחה
ליידי קוקוריקו והמשפחה

מיצב של דמות סרוגה יושבת ומאחוריה פרוטומות סרוגות של חמש בני משפחה

ליידי קוקוריקו והמשפחה
ליידי קוקוריקו והמשפחה

מיצב של דמות סרוגה יושבת ומאחוריה פרוטומות סרוגות של חמש בני משפחה