top of page

ריקמולאג'

 

הסדנה מערבבת עבודה במדיומים של קולאג' רקמה וצילום.

בסדנה צילומים משמשים כמצע לרקמה, נבדוק איך הרקמה משנה את הצילום, ומה הצילום מוסיף לרקמה.

נסתכל על צילומים מסוגים שונים, נחשוב איזה סוגי רקמה מתאימים לכל סוג של צילום, ואיזה אמירה הרקמה מוסיפה לצילום.

בסדנה אלמד תכי רקמה איך לרקום אותם על נייר צילום, נכיר ניירות מסוגים שונים נבדוק מה ההבדל ברקמה על כל סוג של נייר ונתנסה ברקמה עליהם.

הסדנה תתקיים ביום ראשון ה 6.8

משעה 10:30 עד 13:30

פרטים ושאלות -בטלפון 0507387627

הסדנה עולה 320 ש"ח, ואפשר לשלם דרך הקישור פה-

bottom of page