top of page

הסדנה עוסקת בקשר בין רקמה לאמנות עכשווית- ומשלבת התבוננות בצילום, תרגום שלו תחילה ברישום ולאחר מכן בתכי רקמה.

העברת הצילום לבד דורשת התבוננות מעמיקה וניתוח צורני של תווי הפנים וההבעות.

הסדנה נפתחת במצגת קצרה העוסקת בהיסטוריה של רקמת דיוקן, וכיצד אומנות זו התפתחה והייתה חלק מתולדות האמנות הפלאסטית, החל מהמאה העשירית לספירה ועד לאמנות העכשווית.

במהלך הסדנה לומדים להעביר את הדימויי המצולם לבד, לתרגם את הקווים והכתמים של הצילום לקווי עזר של רקמה. בהמשך לומדים  תכי רקמה, וכיצד להשתמש בהם ככלי של רישום או ציור, כמו 

הסדנה מתאימה לכל הרמות ואין צורך בידע קודם. מטרת הסדנה היא לעשות שימוש ברקמה ככלי לביטויי אומנותי אישי ויצירתי.

פרטים על הסדנה מתקיימת בסטודיו ברמת גן,

בזום או במיקום אחר בהזמנה מראש.

אורך הסדנה הוא חמש שעות.

פרטים לגבי הסדנה הקרובה אפשר לברר בטלפון 0507387627

bottom of page