2012-2014 רקמות

Twisted Self Portrait

Describe your image.