דיוקנאות על בד

2013 ,המסכה

רקמה של שני ראשים התפורים אחד מעל השני בשתי שכבות אחד על צד ימין של הרקמה והשני על צד שמאל